Nyttige oplysninger:

 Telefonnumre til personale og menighedsrådformand findes under menu: "Kontakt" - klik hér ...

Barnedåb:

Barnedåb aftales med sognepræsten. Bemærk at et antal lørdage i løbet af året er afsat til barnedåb, hør nærmere hos sognepræsten.

Bryllup:

Nyord Kirke bruges ofte til bryllupper. Par med tilknytning til sognet kan altid blive gift i Nyord Kirke. Det lille smukke kirke bruges også af par som ikke umiddelbart er tilknyttet sognet. Der er en begrænsning for hvor mange bryllupper, der kan holdes i kirken. Vil man være sikker på at brylluppet kan holdes i Nyord Kirke, er det derfor hensigtsmæssigt at tage kontakt til sognepræsten i god tid.

Der er  egenbetaling for bryllupper for par, der ikke umiddelbart har tilknytning til sognet. Pris pr. 1. januar 2018: 3.000 kr.  med et depositum 500 kr. Betalingen dækker udgifter til personale, opvarmning og pyntning med årstidens blomster. Ønskes særlig udsmykning tillægges kostpris.
Vi beder om, at der bruges hele korn eller fuglefrø til at kaste efter brudeparret; -i stedet for ris, der kan være et problem for fuglene.  

Begravelse eller bisættelse:

Begravelse eller bisættelse fra Nyord Kirke kan aftales med bedemand. Bedemanden aftaler herefter forløbet med præst, kirketjener og graver.
Man kan også kontakte præsten, som vejleder om forløbet.

Nyord Kirkegård:

Nyord Kirkegård ligger i det nordøstlige hjørne af den høje del af Nyord. Gravstedets placering aftales med kirkegårdsværge Runa Stolt Hellesøe, som også kan kontaktes vedr. vilkår og priser.

Det er muligt at blive begravet eller få nedsat en urne på Nyord Kirkegård uanset hvor selve begravelsen eller bisættelsen er blevet holdt. 

Vaskehuset:

I forbindelse med Nyord Kirke ligger "Vaskehuset" som er sognets menighedshus. Vaskehuset er indrettet med et mødelokale, et tekøkken og et handicaptoilet. Huset bruges til menighedsrådsmøder, og som facilitet i forbindelse med kirkelige handlinger, til omklædning og lignende.

Nyords mange foreninger bruger Vaskehuset til møder og små-arrangementer. Andre har også mulighed for at låne Vaskehuset til møder og lignede. Der afregnes for el og rengøring.

Kontaktperson for Vaskehuset er Runa Stolt Hellesøe

Kontaktinfo - se under menu "kontakt"

Kirken er åben:

Fra solen ringes op til den ringes ned. I sommertiden fra 7.00 til 19.00, - i vintertiden fra 8.00 til 17.00.

Ramper til kørestoltsbrugere:

I kirkens våbenhus står ramper, så kørestolsbrugere kan komme ind i kirken.

Overnatning:

På foranledning præciseres det, at overnatning ikke er mulig i hverken kirken eller menighedshuset "Vaskehuset".

Parkering:

Biler skal parkeres på parkeringspladsen uden for byen. Der er ca. 100 meter fra P-pladsen til kirken.

 


Links:

Lyt til danske salmer

Stege Kirkes hjemmeside

Keldby og Magleby kirkers hjemmeside

Damsholte Kirkes hjemmeside

Fanefjord og Bogø sognes hjemmeside

Stege-Vordingborg Provsti

Roskilde Stift

Kirkeministeriet

 

Det er muligt at løse sognebånd til Nyord Kirke.

Flere har spurgt om det er muligt at "skifte sogn" og blive tilkyttet Nyord Sogn.
Svaret er ja, - med det forbehold, at man løser sognebånd til en kirkes præst, og altså ikke til kirken eller sognet.(se info fra Kirkeministeriet nedenfor).
- Er samme præst tilknyttet flere sogne, kan man vælge i hvilket sogn man ønsker at løse sognebånd til pågældende præst.
Ønsker man at løse sognebånd til Kathrine Asklund Brorsen i Nyord Kirke og Sogn, skal man kontakte Kathrine Asklund Brorsen og efterfølgende udfylde en enkel blanket.

Kontakt:

Sognepræst
Lene Skov Opsahl
Storegade 94
4780 Stege
Telefon: 5581 4138
E-mail: LSOP@km.dk

 

 

Info om "sognebåndsløsning" fra Kirkeministeriets hjemmeside:

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

Yderlige info - klik hér ...

 

Salmer på nettet - til glæde og inspiration

Menighedrådet har besluttet at støtte hjemmesiden www.lyttildanskesalmer.dk/

Initiativtagerne til hjemmesiden skriver blandt andet: "Denne hjemmeside er opstået ud fra et ønske om at skabe et sted på nettet, hvor man kan høre alle salmerne fra Den Danske Salmebog indsunget i deres fulde længde.